نمایش 1–12 از 17 نتیجه

کمد بودپانزر معمولی

190,000,000 تومان205,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد خارجی (میلی متر) عرض: 1200 عمق: 550 ارتفاع: 1800

گاوصندوق 1000BS

160,000,000 تومان175,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 68*105*38سانتی متر ابعاد خارجی 80*120*60 سانتی متر وزن 950 کیلو گرم

گاوصندوق 1000KS

200,000,000 تومان215,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 85*57*50 سانتی متر ابعاد خارجی 110*70*70 سانتی متر وزن 750کیلو گرم

گاوصندوق 100K

25,000,000 تومان40,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 33*30*20 سانتی متر ابعاد خارجی 30*37*40 سانتی متر وزن 70 کیلو گرم

گاوصندوق 1500KS

270,000,000 تومان285,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 135*50*50 سانتی متر ابعاد خارجی 150*70*70 سانتی متر وزن 1120 کیلو گرم

گاوصندوق 250 G

48,000,000 تومان63,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 53*36*30 سانتی متر ابعاد خارجی 60*43*47.5 سانتی متر

گاوصندوق 250K کتابی

48,000,000 تومان63,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 30*53*33 سانتی متر ابعاد خارجی 47*61*42 سانتی متر وزن 145 کیلو گرم

گاوصندوق 750KS

210,000,000 تومان225,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 105*53*43 سانتی متر ابعاد خارجی 120*65*65 سانتی متر وزن 680 کیلو گرم

گاوصندوق G 250 B2

70,000,000 تومان85,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 53*36*30 _ 38*36*30 سانتی متر ابعاد خارجی 103*43*47.5 سانتی متر

گاوصندوق G 550S

140,000,000 تومان155,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 68*53*38 سانتیمتر ابعاد خارجی 80*60*60 سانتیمتر

گاوصندوق G-150 کتابی

37,000,000 تومان52,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. مشخصات صندوق‌های ایمنی (ارتفاع، عرض و عمق) ابعاد داخلی 33*43*26سانتی متر ابعاد خارجی 42*51*37سانتی متر وزن 125کیلو گرم

گاوصندوق G-150K

37,000,000 تومان52,000,000 تومان
در مجموعه تهران کاوه گاوصندوق های زیادی موجود است برای مثال به منظور خرید گاوصندوق گنج بان تنها کافیست با ما تماس بگیرید. ابعاد داخلی 43*33*26 سانتی متر ابعاد خارجی 40*40*50 سانتی متر وزن 110 کیلو گرم